පිරිමි වඳභාවය යනු කුමක්ද? What is male infertility

0 0 පුරුෂ වඳභාවය යනු පුරුෂයෙකුගේ ඕනෑම සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් නිසා තම සහකාරියව ගැබ් ගැනීමට ඇති නොහැකියාවයි.ලොව  පිරිමි 13%  පමණ වඳභාවයෙන් පෙලෙයි.   පිරිමින් සහ කාන්තාවන් තුළ වඳභාවයට බොහෝ හේතු තිබේ.  වඳභාවයෙන් […]

මොකක්ද මේ සිසේරියන් සැත්කම කියන්නේ

0 0 සිසේරියන් කියන සැත්කම ගැන බොහෝ ඈත අතීතයේ සිටම බටහිර සහ පෙරදිග පොත්පත්වල සඳහන් වී ඇත. නමුත් ප් රසව හා නාරිවේද යෙදීය මෙම වචනය මුලින්ම භාවිතා කර ඇත්තේ ්‍රිස්තු […]