ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත්කොලෙස්ටරෝල් මිත්‍යාව

0 0 උපුල් සිරිවර්ධනෙග් මුහුණු ෙපාෙතන් උපුටාගන්නා ලදි කොලෙස්ටරෝල් ගැන අපි බොහෝ වාර ගණනක් කතා කලා මතක ඇති. ඒත් මට නැවතත් ටිකක් ආවර්ජනය කරන්නට සිතුනා මොනාද මේ කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ කියලා. […]

එන්නත් සහ පැණි ඖෂධයකට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ කෙසේද?

0 0 BBC, copy right 17 දෙසැම්බර් 2020 ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යද්දී ව්‍යාජ බෙහෙත් (Fake cure) සහ විද්‍යානුකූලව තහවුරු නොවූ ප්‍රතිකාර (Unproved treatments) […]