මොකක්ද මේ සිසේරියන් සැත්කම කියන්නේ

Pregnancy and Child
0
0

සිසේරියන් කියන සැත්කම ගැන බොහෝ ඈත අතීතයේ සිටම බටහිර සහ පෙරදිග පොත්පත්වල සඳහන් වී ඇත. නමුත් ප් රසව හා නාරිවේද යෙදීය මෙම වචනය මුලින්ම භාවිතා කර ඇත්තේ ්‍රිස්තු වර්ෂ 1600 දිය. ඊට පෙර මෙම සැත්කම පිලිබඳව විස්තර ැහැදිලිව සඳහන්ව නොමැති අතර එය මිත්‍යා විශ්වාස ලෙස පවතී.

සිසේරියන් යන වචනයේ ආරම්භය ජුලියස් සීසර්ගේ උපතේ සිට බව විශ්වාස කරයි.මුල් කාලයේදී මෙම සැත්කම කරනු ලැබූයේ මව මිය ගිය විට හෝ මව මිය යමින් පවතින විට පමණි. ලෝකයේ නිර්වින්දන කටයුතු ක්‍රමානුකූලව ආරම්භ වූයේ 1800 ක්‍රි ව. වන අතර ඊට පසුව සිසේරියන් සැත්කම රන ප්‍රමාණය විශාල ලෙස ලෝකයේ ඉහළ ගොස් ඇත. නිර්වින්දන විද්‍යාව සහ ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව 18 වන ශතවර්ෂයේදී දියුණු වීමත් සමග කලලය බේරා ගැනීමට මවගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට සහ මවගේ කැමැත්ත මත මෙම සැත්කම සිදු විය. එසේම මෙය සඳහා යම් ආගමික හා සංස්කෘතික බලපෑමක් ඇති බව ද පෙනේ.