කොරෝනා වෛරසය යනු කුමක්ද.. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැහැදිලි කරයි.

Infectious Diseases
0
0

අද වන විට කොරෝනා රෝගය ලෝකය පුරාම භයානක ලෙස පැතිරී යයි.. ඇත්තටම corona virus ඒ කියන්නේ කුමක්ද.. එක එක දෙනා ිවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා.ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන්නේ වැදගත් වගකීමක් ඇති දැනුම් සම්භාරයක් ඇති පුද්ගලයින් සේවය කරන තැනක්.. ඔවුන් මෙය අපූරුවට පැහැදිලි කරනවා. බලන්න වීඩියෝව..