පුරුෂ ලිංගික ප්‍රාණවත් කිරීම සඳහා ලබාගන්නා ඖෂධ Erectile dysfunction: Viagra and other oral medications

පුරුෂ ලිංගික ප්‍රාණවත් කිරීම සඳහා ලබාගන්නා ඖෂධ මීට කලින් ලිපියක අපි කතා කලා පුරුෂ බෙලහීනත්වය ගැන. පුරුෂ බෙලහීනත්වයට තිබෙන එක විසඳුමක් තමයි ලිංගය ප්‍රණවත් කිරීමේ ඔෟෂධඅද අපි කතා කරමු  ඒ […]

ඔබ ඔබේ ශිෂ්ණයේ දිග පිළිබඳව සෑහීමට පත් ද ?

ඔබ ඔබේ ශිෂ්ණයේ  දිග පිළිබඳව සෑහීමට පත් ද ? ලොව වාසය කරන සෑම තැනකම පිරිමින්  කනස්සල්ලට පත්වන්නේ තම ශිෂ්ණය සෘජු  වු විට වඩා කුඩා හෝ එය පෙම්වතිය  තෘප්තිමත් නොකරනු ඇතැයි […]

ලිංගික බෙලහීනත්වය ( Sexual dysfunction) හා එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද

කුමක්ද  මේ ලිංගික බෙලහීනතාවය  (Dysfunction) ලිංගික සංසර්ගය සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙසට ශිෂේණය ඍජු ලෙසට  පවත්වා ගැනීමට ඇති නොහැකියාව හෝ ශුක්‍රාණු පිටවීම සඳහා ඇති නොහැකියාව හෝ ඒ දෙකෙහිම සංකලනයක් ලෙසට හෝ නොගැලපෙන […]

ස්වයංවින්දනය (Masturbation) ඔබේ සෞඛ්‍යට බලපාන හැටි

ස්වයංවින්දනය පොදු කටයුත්තකි.  එය ඔබේ ශරීරය ගවේෂණය කිරීම, සතුටක් දැනීම සහ ගොඩනංවන ලද ලිංගික ආතතිය මුදා හැරීම සඳහා ස්වාභාවික හා ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි.  එය සියලු පසුබිම්, ස්ත්‍රී, පුරුෂ ෙභදයකින් ෙතාරව  සිදු […]

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග / ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහනේ හි දර්ශනය

රට තුල ලිංගාශ්‍රිතව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග සහ එච්.අයි.වී. නිවාරණය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරන්නේ ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහනයි. එය රෝග නිවාරණය […]