පුරුෂ ලිංගික ප්‍රාණවත් කිරීම සඳහා ලබාගන්නා ඖෂධ Erectile dysfunction: Viagra and other oral medications

1 0 පුරුෂ ලිංගික ප්‍රාණවත් කිරීම සඳහා ලබාගන්නා ඖෂධ මීට කලින් ලිපියක අපි කතා කලා පුරුෂ බෙලහීනත්වය ගැන. පුරුෂ බෙලහීනත්වයට තිබෙන එක විසඳුමක් තමයි ලිංගය ප්‍රණවත් කිරීමේ ඔෟෂධඅද අපි කතා […]

ඔබ ඔබේ ශිෂ්ණයේ දිග පිළිබඳව සෑහීමට පත් ද ?

1 0 ඔබ ඔබේ ශිෂ්ණයේ  දිග පිළිබඳව සෑහීමට පත් ද ? ලොව වාසය කරන සෑම තැනකම පිරිමින්  කනස්සල්ලට පත්වන්නේ තම ශිෂ්ණය සෘජු  වු විට වඩා කුඩා හෝ එය පෙම්වතිය  තෘප්තිමත් […]

ලිංගික බෙලහීනත්වය ( Sexual dysfunction) හා එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද

0 0 කුමක්ද  මේ ලිංගික බෙලහීනතාවය  (Dysfunction) ලිංගික සංසර්ගය සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙසට ශිෂේණය ඍජු ලෙසට  පවත්වා ගැනීමට ඇති නොහැකියාව හෝ ශුක්‍රාණු පිටවීම සඳහා ඇති නොහැකියාව හෝ ඒ දෙකෙහිම සංකලනයක් ලෙසට […]

ස්වයංවින්දනය (Masturbation) ඔබේ සෞඛ්‍යට බලපාන හැටි

0 0 ස්වයංවින්දනය පොදු කටයුත්තකි.  එය ඔබේ ශරීරය ගවේෂණය කිරීම, සතුටක් දැනීම සහ ගොඩනංවන ලද ලිංගික ආතතිය මුදා හැරීම සඳහා ස්වාභාවික හා ආරක්ෂිත ක්‍රමයකි.  එය සියලු පසුබිම්, ස්ත්‍රී, පුරුෂ ෙභදයකින් […]

ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග / ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහනේ හි දර්ශනය

0 0 රට තුල ලිංගාශ්‍රිතව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග සහ එච්.අයි.වී. නිවාරණය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරන්නේ ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහනයි. එය […]