පිරිමි වඳභාවය යනු කුමක්ද? What is male infertility

පුරුෂ වඳභාවය යනු පුරුෂයෙකුගේ ඕනෑම සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් නිසා තම සහකාරියව ගැබ් ගැනීමට ඇති නොහැකියාවයි.ලොව  පිරිමි 13%  පමණ වඳභාවයෙන් පෙලෙයි.   පිරිමින් සහ කාන්තාවන් තුළ වඳභාවයට බොහෝ හේතු තිබේ.  වඳභාවයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ගෙන් […]

මොකක්ද මේ සිසේරියන් සැත්කම කියන්නේ

සිසේරියන් කියන සැත්කම ගැන බොහෝ ඈත අතීතයේ සිටම බටහිර සහ පෙරදිග පොත්පත්වල සඳහන් වී ඇත. නමුත් ප් රසව හා නාරිවේද යෙදීය මෙම වචනය මුලින්ම භාවිතා කර ඇත්තේ ්‍රිස්තු වර්ෂ 1600 […]