රුදුරු මිනිස් ජලභීතිකා පාලනය සඳහා නව එන්නත් ක්‍රමෝපායන්

0 0 ජලභීතිකා ඇතිවන්නේ ස්නායු පද්ධතියට සංවේදී වන වෛරසයක් මගිනි. එය මාරාන්තික එන්සෙෆලමයිලයිටිස් ඇති කළද එය 100% වළක්වා ගත හැකිය. ජලභීතිකා රෝගය වර්ග දෙකකි: – කෝපාවිෂ් and හා අංශභාගය හෝ […]