එන්නත් සහ පැණි ඖෂධයකට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ කෙසේද?

BBC, copy right 17 දෙසැම්බර් 2020 ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යද්දී ව්‍යාජ බෙහෙත් (Fake cure) සහ විද්‍යානුකූලව තහවුරු නොවූ ප්‍රතිකාර (Unproved treatments) රාජ්‍ය අනුග්‍රහය […]